Quảng cáo về sầu riêng musang king > 공지사항

본문 바로가기

CORNER VALLEYE

COMMUNITY

공지사항

Quảng cáo về sầu riêng musang king

페이지 정보

작성자 Suzette 작성일23-03-17 19:38 조회15회 댓글0건

본문

Sầu riêng Musang King được coi là một trong những loại sầu riêng đặc biệt và đắt giá nhất trên thế giới. Nổi tiếng với vị ngọt nhẹ, hương vị đặc trưng, ban cay sau rieng và chất lượng cao, sầu riêng Musang King là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích sản phẩm tự nhiên và chất lượng cao.

Sầu riêng Musang King được trồng tại khu vực Nam Tây Nguyên, Việt Nam với môi trường tự nhiên và thời tiết đặc biệt, giúp cho cây sầu riêng có một sức khỏe tốt và chất lượng cao. Hợp tác xã Nam Tây Nguyên đang bán các giống sầu riêng Musang King tươi sạch và chất lượng cao, giúp cho người tiêu dùng có thể tận hưởng một loại sầu riêng tốt nhất và đặc biệt.

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại sầu riêng chất lượng và tự nhiên, hãy thử sầu riêng Musang King của Hợp tác xã Nam Tây Nguyên

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


CONTACT 010-2561-3654

BANK INFO 농협 352-1713-2532-73(이병호)

 
상호명 : 코너밸리 | 대표자 : 이병호
주소 : 경북 성주군 금수면 성주로 232 MOBILE 010-2561-3654
사업자번호 : 449-32-00792 | 통신판매신고번호 : 2020 경북성주-17호
Copyright 코너밸리펜션. All rights reserved. ADMIN